மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

வெள்ளி, 27 பிப்ரவரி, 2015

கல்வெட்டு எழுத்துகள் கற்போம்-பகுதி 2
                            து.சுந்தரம், கோவை. அலைபேசி : 9444939156


         முதற்பகுதியில் உயிர் எழுத்துகளையும், மெய் எழுத்துகளையும் பார்த்தோம். இனிக் காண இருப்பவை உயிர்மெய் எழுத்துகள். பெரும்பாலும் தற்போதுள்ள எழுத்துகளை ஒத்திருப்பினும், ணை, லை, ளை, னை ஆகிய எழுத்துகள் பெரியாரின் எழுத்துச் சீர்திருத்தத்துக்கு முன்பு வழக்கில் இருந்த எழுத்துகளை ஒட்டியிருப்பன. பாடம் தொடர்கிறது.
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக