மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

வியாழன், 19 மே, 2016

வட்டெழுத்து கற்போம் – 3


வட்டெழுத்துப்பயிற்சி -  உயிரெழுத்துகள்

                

                ஐ          ஒ              ஓ

மெய்யெழுத்துகள் -  வல்லினம்


    க       ச        ட         த          ப      றமெய்யெழுத்துகள் -  மெல்லினம்


     ங         ஞ        ண      ந        ம      ன


மெய்யெழுத்துகள் -  இடையினம்


    ய         ர        ல         வ       ழ      ள
து.சுந்தரம், கல்வெட்டு ஆராய்ச்சியாளர், கோவை.

அலைபேசி : 9444939156.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக